Reklama Polygraf
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Známe letošní trendy v tisku?


Známe letošní trendy v tisku?

Postup digitalizace je neúprosný a reagovat na ni musí všechna odvětví, i to tiskové. Tradiční firmy, které si chtějí svoji pozici udržet i v roce 2019, musí přizpůsobovat své stroje i nabízené služby právě aktuálním požadavkům trhu. Jaké jsou tedy trendy v oblasti tisku pro letošní rok?

 

Různé pracovní technologie začnou využívat umělou inteligenci pro usnadnění jednotlivých úkonů. Již v roce 2018 došlo k objasnění některých základních schopností rozpoznávání hlasu pro inteligentní tiskárny a multifunkční zařízení, například u společností Xerox a HP. Letos lze očekávat další vylepšení, které bude do značné míry záviset na partnerstvích se společnostmi, jako jsou například Google a Amazon. Silný trend digitalizace či směřování k inteligentním pracovištím nejsou však jedinými trendy. Tištěný a digitální svět se bude čím dál více propojovat a bude klást větší důraz i na bezpečnost.

 

Konvergence tisku a digitalizace

Propojení tisku a digitalizace zvyšuje poptávku po integrovaném zpracování dokumentů. Navzdory rychlému zavádění digitálních a mobilních technologií zůstává mnoho podniků v určité míře závislých na tisku a podle řady statistik se ukazuje, že ještě pár let tato situace bude přetrvávat. Právě tento udržující se trend ve využívání tiskových materiálů je příležitost pro poskytovatele MPS v nabídce integrovaných služeb v oblasti papíru a digitálního workflow.

Podle společnosti Quocirca se v MPS službách ujal vedoucí pozice Xerox s platformou ConnectKey, která pomocí aplikací překlenuje papír do digitálu snadno a rychle. Xerox tak pomáhá společnostem lépe využít stávající investice do tiskových služeb a poskytuje jim poradenství, jak mít nastavené pracovní procesy co nejefektivněji.

 

Odbornost v oblasti IT služeb a další rozšíření cloudu

Podle výzkumu společnosti Quocirca Print 2025 začnou firmy postupně do roku 2025 upřednostňovat poskytovatele IT služeb před tradičními dodavateli tisku. Pokud si firmy budou chtít udržet svoji pozici přirozeně, nebo díky partnerství se zkušenými poskytovateli IT služeb, budou muset rozšířit nabízené produkty, služby a zabezpečení v rámci celkově poskytovaných služeb. Řízení tiskových služeb pomocí cloudu se v tomto roce stane ještě důležitějším, až výsadním. Jeho využití snižuje náklady na tisk i zátěž spojenou se správou vícero serverů. Umožňuje zlepšit spolupráci se zákazníky pomocí pružného a levnějšího přístup k tiskovým službám. Tím zlepšuje i přístup firem poskytujících tiskové služby k menším a středním podnikům (SMB) jako klientům. Několik firem už učinilo krok tímto směrem. Jsou jimi například Lexmark, Xerox a Ricoh spolu s Y Soft a svoje nabídky musí rozšiřovat dále.

 

 


Více
Závěrečná zpráva 2022

Facebook