REKLAMA POLYGRAF OBALY
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Soutěž
Kalendář 2023

Obal musí prodávat!


Obal musí prodávat!

Mnozí producenti obalů se již tradičně účastní veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY. Nejinak tomu bude i příští rok na jaře, kdy tento veletrh již oslaví 26. ročník doby svého konání. Současný svět obalů je se světem reklamy a tisku neodmyslitelně, ale především velmi těsně spjat. A marketingové funkce, které obal plní, již dávno nejsou jen přidanou hodnotou, ale patří, zvláště u obalů spotřebitelských, k funkcím primárním.

 

Podprahová reklama na obalu nesmí být klamavá!

Vedle přímých (povinných i nepovinných textů), nabízí spotřebitelský obal i značnou plochu k reklamním účelům. Podoba těchto sdělení, promotion textů, klientských soutěží apod. není však jedinou marketingovou možností. Obal často na spotřebitele působí i podprahově, např. grafickým vyjádřením, strukturou, barvou apod. I když se české obaly vyznačují vysokou kvalitou, bohužel, co se týče jejich využití k reklamním sdělením či podprahového působení, jejich potenciál není ještě tak úplně využit, což je škoda nejenom pro producenta zboží, ale i pro spotřebitele. Nadstavbové možnosti, jaké obal může produktu poskytnout, jsou velmi často vidět i na veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY. Zajímavé možnosti presentované vystavovateli z řad výrobců obalů jsou nejenom velkou inspirací pro řadu návštěvníků, ale pro vystavovatele mohou přinést i řadu zajímavých obchodních příležitostí.


Více
Závěrečná zpráva 2022

Facebook