REKLAMA POLYGRAF OBALY
Odebírat novinky
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Jak hodnotí 26. ročník veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY vystavovatelé? 2. část


Jak hodnotí 26. ročník veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY vystavovatelé?  2. část

Za šťastné se u konaných veletrhů již od počátku považuje propojení sektoru Reklamy, Polygrafu a Obalů, které spolu často i úzce souvisí. I když na veletrhu asi nejvíce dominují tiskové a zušlechťovací technologie, nechybí zde ani samotní producenti, tedy včetně výrobců obalů. Mezi nimi k výrazným „tvářím“ již několik ročníků  patří společnost Achilles.

 

Jeden z nejznámějších výrobců potahované a luxusní kartonáže patří do skupiny Achilles Group. Pro výsledné produkty je charakteristické kvalitní precisní výrobní provedení ve spojení s excelentním potiskem a nápaditým zušlechťováním. Proč společnost pravidelně vystavuje na veletrhu, odpovídal její jednatel Jiří Šonka.

 

Kolikrát jste se již zúčastnili jako vystavovatelé veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY?

Letos naše firma absolvovala tuto výstavu již po osmé.

 

Jak hodnotíte letošní ročník?

Dle mého názoru se obecně úroveň výstavy rok od roku zlepšuje. Je to zejména vidět v oblasti tiskových technologií v kontextu digitálních procesů, které jdou dopředu mílovými kroky. S tím je spojený uživatelský komfort, rozsah záběru použití a koneckonců i aplikace v praxi.

Pro nás, tzv.  obaláře v kategorii potahované kartonáže nejde vývoj tak rychle, nicméně jsme svědky  změn na trhu a vidíme postupné pronikání poptávek na obaly, které jsou spojené s integrací elektroniky. Pokračuje trend dalších zlepšení a mimořádných optických a haptických požadavků na luxusní kartonáž. Nejsme jen nositelé praktických – výrobních dovedností, ale dokáže aplikovat náš „fortel“ i v oblasti zušlechťování povrchů formou víceronásobné nabídky laminace, laků a ostatních haptických efektů při realizaci náročných projektů pro významné zahraniční značky. V tomto duchu jsme absolvovali zajímavé rozhovory s novými potenciálními klienty a jsem netrpělivý v očekávání další spolupráce.

 

 Co jste naopak na veletrhu postrádali?

Mně osobně chybějí na této výstavě akce s podporou marketingových nebo reklamních agentur, které jsou v prvotním kontaktu se svými klienty a mohou tak bezprostředně a rychle přenášet názory a změny na trhu do praxe. To se neděje.

 

Zvažujete předběžně se zúčastnit dalšího ročníku?

Rozhodně. Účast na této výstavě považuji nejen za svou osobní prestiž, ale budu-li mluvit za tým Achilles CZ, tak setkávání se s novými lidmi, novými požadavky na nové produkty a v neposlední řadě i možnost vidět krásně výrobky ostatních „obalářů“ je nesmírně zajímavé, obohacující  a důležité pro práci nás všech ve firmě.  


Více
Závěrečná zpráva 2023

Facebook