REKLAMA POLYGRAF OBALY
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Soutěž
Kalendář 2023

Etikety – sortiment, kde se stýká svět obalů a tisku


Již dávno zdaleka ne nenápadným produktem mnohých veletrhů jsou etikety. Naopak etiketa často u obalu supluje část informativní, grafickou i reklamní. Není bez zajímavosti, že etiketovací průmysl patřil mezi první segmenty v oblasti obalů a polygrafie, který již před řadou let „nasadil“ do výroby digitální tisk. Etikety nechybí každoročně ani na triu oblíbených veletrhů REKLAMA POLYGRAF OBALY v Praze v Letňanech.

 

Svět etiket je nesmírně pestrý a dávno není již rozdělen jen na konvenční skupinu etiket, na které se musí před umístění na produkt aplikovat lepidlo a naopak samolepicích etiket, které se aplikují po sejmutí z krycí vrstvy již hotovou lepící částí. Dnes se můžeme setkat kolem sebe i s etiketami bezpečnostními, smrštitelnými (shrink sleeve), IML (In Mould Label, které jsou při výrobě plastových obalů zality plastem přímo ve formě a jsou tudíž prakticky neodstranitelné), s reklamními a na dotek velmi atraktivními 3D etiketami a mnohými dalšími materiálovými či aplikačními kombinacemi.

 

Všímáte si trendů u etiket na nápoje?

Zajímavá u etiket není jen proměna tiskových technologií, kdy se stále častěji uplatňují technologie digitální, ale i vlastní grafický design. Samozřejmě, že nelze bagatelizovat, svět etiket je designově téměř bez hranic. Přesto, pokud se omezíme „pouze“ na nápoje, lze mnohé trendy vysledovat. Zatímco před pár lety vyhlásily plastové etikety různých typů vítězné tažení vůči papírovým, dnes už toto zdaleka neplatí. Naopak papírová etiketa je brána jako produkt s vyšší prodejní úrovní. Dalším velkým trendem, především u „těžkého“ alkoholu je částečný odklon od barvy černé, která vždy prezentovala luxus, k barvě bílé, která ve spojení např. s jednoduchým zlatým či stříbrným prvkem ve tvaru linky působí luxusně neméně.

 

Nealkoholické nápoje upřednostňují barevný design, ale hlavně nápad

Zatímco u dražších typů nápojů je žádán a oceňován minimalistický design, u nealko nápojů určených pro široké cílové skupiny (včetně dětí a mládeže) je tomu jinak. Etikety jsou obvykle vícebarevné, aby upoutaly, ale vedle barevnosti musí mít i něco navíc. Ať už je to nápad převedený do vícelistových bookletek, atraktivní reklamní sdělení či „seriálové“ soutěže. A jen na okraj, jak u těchto etiket, tak etiket pro ostatní spotřebitelské produkty, se stále častěji uplatňuje personalizace, což je možná i částečně odpověď na otázku, proč je u etiket tak oblíben právě digitální tisk. Ostatně jak etikety, tak především digitální tiskové stroje od nejznámějších i méně známých kvalitních značek, na veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY zaberou i v příštím roce 2020 nemalou část výstavní plochy.


Více
Závěrečná zpráva 2022

Facebook