Reklama Polygraf Reklama Polygraf
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Soutěž
Kalendář 2018 Duhový paprsek

Reklama v historických kulisách: památkář_investor_samospráva

Odborný půldenní diskusní panel na téma reklamy v památkově chráněném prostoru
Typ akce: Konference, semináře


Datum zahájení: Středa, 11.05.2016 13:00 - 15:00

Místo konání: PVA EXPO PRAHA

Popis místa konání: Kongresový sál, Vstupní hala II


Zbývající kapacita účastníků: 15
PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

Právní úprava regulace reklamy v ČR, její vztah k zájmům památkové péče

JUDr. Martin Zídek, ředitel Památkové inspekce MK

 

Reklama – reklamní poutač – vývěsní štít  

Ing. arch. Zdeněk Pospíšil, městský architekt, Vyškov

 

Reklama v historických kulisách

 

Mgr. Barbora Králíková, jednatelka společnosti GRAPO s.r.o.

Znojmo X Reklama

 


 

Ing. arch. Iveta Ludvíková, městská architektka, Znojmo

 

Základní tematické okruhy diskusního panelu:

 

 • fenomén všudypřítomné reklamy a možnosti její regulace, legislativní rámec
 • stavební zákon a reklama
 • může být reklamní zařízení nositelem památkové hodnoty?
 • regulace reklamy z pohledu samosprávy: Praha | Znojmo | Vyškov 
 • nové technologie v reklamě

 

O účast v panelu byli požádáni:

 

JUDr. Martin Zídek, ředitel Památkové inspekce MK

 • úvodní legislativní rámec dané problematiky
 • problematika reklamních plachet, obrazovek a pochozí nabídky služeb (živá reklama) - zákon neřeší

 

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Odboru památkové péče MHMP

 • Regulace reklamy v Pražské památkové rezervaci

 

zástupci samosprávy:

 • Ing. arch. Iveta Ludvíková, městská architektka, Znojmo
 • Ing. arch. Zdeněk Pospíšil, městský architekt, Vyškov

 

 

Mgr. Barbora Králíková, jednatelka společnosti GRAPO s.r.o.

 • zástupce výrobce reklamy (prezentace nových technologií)

 

Tomáš Javůrek, prezident Sdružení dodavatelů pro signmaking

 • zástupce výrobce reklamy

 

V rámci diskusního panelu budou prezentovány obrazové příklady z měst a obcí.

 

Moderuje: Daniela Písařovicová

 

Cílové skupiny:

 • samospráva
 • výrobci reklamy
 • zdavatelé reklamy a reklamní agentury
 • památkáři
 • designéři, architekti, výtvarníci
 • studenti
 • dotčené profesní organizace

 

 

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PŘÍSPĚVKŮ

 

JUDr. Martin Zídek, ředitel Památkové inspekce MK

Právní úprava regulace reklamy v ČR, její vztah k zájmům památkové péče

 

Problematika reklamy, jejího vnímání se významným způsobem potkává a někdy i utkává se zájmy památkové péče. Tento příspěvek poukáže na některé aspekty regulace této problematiky z pohledu památkové péče, a to jak z hlediska platné právní úpravy tak z pohledu připravovaného zákona o ochraně památkového fondu. Současně také zmíní okolnost, že i reklama, či lépe reklamní zařízení, se může stát hodnotou a symbolem, který mnohdy přežije své hlavní reklamní sdělení a stane se dokonce předmětem zájmu památkové péče.

 

Ing. arch. Zdeněk Pospíšil, městský architekt, Vyškov

Reklama – reklamní poutač – vývěsní štít

 

 • Historický vývoj reklamy, vývěsních štítů a domovních znamení
 • Dělení obcí a řešení reklamy
 • Současný vývoj reklamy a vývěsních štítů v sídlech
 • Současný stav sídel dokumentovaný fotografickou přílohou
 • Možné budoucí řešení a možná forma uplatňování požadavků na reklamu a vývěsní štíty
 • Příklady již provedených reklam a vývěsních štítů v centrálních částech sídel, které dávají každému z představených objektů či celé centrální části její neopakovatelnou identitu

 

Mgr. Barbora Králíková, jednatelka společnosti GRAPO s.r.o.

 

 • Realizace původní výmalby místnosti na zámku v Miloticích jednou z nejnovějších technologií Wallwrap (PVC samolepkou) dle dobového návrhu (akvarelu) nalezeného v muzeu v Římě
 • Olomoucký současný orloj zakrytý 1:1 potištěným bannerem s původním motivem, který byl zničen na konci 2. sv. války
 • Tisk Ďáblovy bible (Kodex Giga) 1:1 a výroba prezentačního stojanu na něj
 • Značení památkově chráněných objektů v Olomouci a informační panely zabudované v dlažbě náměstí

 

Tomáš Javůrek, prezident Sdružení dodavatelů pro signmaking

 

Jako profesní sdružení (Sdružení dodavatelů pro Signmaking) sledujeme samozřejmě legislativní procesy, které regulují reklamu v historických oblastech. Nicméně stojíme mezi těmi, kdo regulují a těmi, kdo reklamu chtějí umístit. Jsme připraveni pomoci oběma stranám svými zkušenostmi formou konzultací, připomínkování a doporučeními. Nechceme omezovat reklamní trh, na druhou stranu si velmi dobře uvědomujeme citlivost této otázky z hlediska estetiky.

Nevnímáme reklamu pouze jako nástroj prodeje, a pokud se materiály a technologie používají pozitivním směrem, tak tyto trendy podporujeme. Příkladem může být zahalování rekonstruovaných historických staveb plachtami, které avizují budoucí vzhled a eliminují nevzhlednost lešení. Dalším příkladem může být použití moderních technologií a trendových materiálů k obnově historických vzhledů, vzorem budiž realizace společnosti GRAPO na zámku v Miloticích.

 

Jako Sdružení dodavatelů nejsme výrobci ani zadavatelé. Jsme ale připraveni jak památkářům, tak i zadavatelům či výrobcům pomoci najít rovnováhu tak, aby reklama resp. její technologické postupy byly v souladu s estetikou i životním prostředím.

  

 


Plán výstaviště

Závěrečná zpráva RP 2017

Facebook